RMP .063" 3003 Aluminum Sheet with 1-1/4 Inch Heart Cutouts - 12 Inch x 12-1/8 Inch Sheet